Fabul “Bëra detyrën”

92

Nga Bujar Ferhati

Këpucën tek ecte,
rruga kur e pa,
papritur ca fjalë,
plot thumba i tha:
-Eh, ti moj e shkretë,
T`iku jetë e tërë,
U gruise, u rrudhe,
shiko si je bërë?!

Këpuca e thjeshtë,
Ia ktheu plot gaz:
-Unë bëra detyrën,
shoqe kam plot pas!

Foleza jeshile, nr.23