Shoqata Kulturore “Gruaja”, përkushtim ndaj dijes dhe kulturës

93