Të mësojmë anglisht sëbashku!

34

Të nderuar prindër!

Nëse dëshironi që fëmijët tuaj të mësojnë gjuhën angleze apo ndonjë gjuhë tjetër, ejani në qendrën e kurseve pranë Institutit Shqiptar të Mendimit dhe Qytetërimit Islam.

Në këtë qendër do të gjeni metoda bashkëkohore dhe kushte moderne për nxënien sa më të shpejtë të gjuhëve të huaja.

Për më tepër informacion na kontaktoni në adresën e mëposhtme: foreignlanguagecenter@aiitc.net

Ose në numrin e kontaktit: 067 40 99 567

  1. Knife /naɪf/                  Thikë
  2. Ocean /ˈəʊʃn/                 Oqean
  3. Sweets  /sëiːt/                   Karamele
  4. October  /ɑːkˈtoʊbər/         Tetori
  5. Vase /veɪz/                   Vazo
  6. Ant       /ænt/                    Bleta

 

Vendosni gërmën e parë të fjalëve në anglisht dhe zbuloni fjalën!

1 2 3 4 5 6