Vjershë “Besimtari i vogël”

43

Nga Kujtim Qaili

 

Një fëmijë i vogël,

Me libër në dorë,

Kishte marrë rrugën,

E shkonte në shkollë.

 

Përveç shkollës,

Drejt së cilës marshonte i gëzuar,

Ai shkonte edhe në xhami,

Kuran për të mësuar.

Në fillim të mësimit,

Kishte vështirësi,

Por pas mësimit të shkronjave,

Ndjeu shumë kënaqësi.

 

Gëzimi i atij fëmije,

Nuk kishte të mbaruar,

I lumi ai o vëllezër,

Kuran di për të lexuar.

 

E tërë familja e tij,

Ishin tepër të gëzuar,

Kur vogëlushi hatmen,

Kishte përfunduar.

 

Foleza jeshile, nr .23