Objektiva

  • Të ngrejë zërin për ngjarje të ndryshme, që nuk duhet të kalohen në heshtje nga shoqëria.
  • Nëpërmjet temave të ndryshme sociale të trajtuara të nxitë debatin, ku me anë të mendimit të personaliteteve të fushave të ndryshme jetësore të mundohet të japë rrugët për zgjidhjen e problemeve të ndryshme.
  • Të jetë një tribunë e muslimanëve për të ngritur e zërin për çështje që i shqetësojnë.
  • Të trajtojë probleme të ndryshme, që kanë të bëjnë me edukimin e fëmijëve, marrëdhëniet prind – fëmijë, sjelljen e tyre në komunitet. Rrugët dhe mënyrat e edukimit të fëmijëve sipas Islamit dhe sipas arritjeve më të fundit në fushën e pedagogjisë, të edukimit, sociologjisë dhe psikologjisë.
  • Të pasqyrojë jetën e personaliteteve të ndryshme, shqiptarë e të huaj, që kanë dhënë ndihmën e tyre në shërbim të arsimit, shkencës, kulturës, artit, që kanë shërbyer si shembull për shoqërinë.
  • Revista “Familja” kërkon të jetë sa më afër lexuesit me shkrime te tematikave të ndryshme dhe me informacionet e ndryshme që sjell.
  • Të jetë një pasqyrë e realitetit, duke pasqyruar problemet e ndryshme sociale.
  • Të krijojë një lidhje midis lexuesit dhe lajmit.
  • Të nxitë ndienjën e leximit dhe të dashurisë për fjalën.
  • Të afrojë sa më shumë bashkëpunëtorë rreth vetes, pa dallim moshe, krahine apo gjinie.