Rreth nesh

Rreth nesh

Objektivat:
  • Të ngrejë zërin për ngjarje të ndryshme, që nuk duhet të kalohen në heshtje nga shoqëria.
  • Nëpërmjet temave të ndryshme sociale të trajtuara të nxitë debatin, ku me anë të mendimit të personaliteteve të fushave të ndryshme jetësore të mundohet të japë rrugët për zgjidhjen e problemeve të ndryshme.
  • Të jetë një tribunë e muslimanëve për të ngritur e zërin për çështje që i shqetësojnë.
  • Të trajtojë probleme të ndryshme, që kanë të bëjnë me edukimin e fëmijëve, marrëdhëniet prind – fëmijë, sjelljen e tyre në komunitet. Rrugët dhe mënyrat e edukimit të fëmijëve sipas Islamit dhe sipas arritjeve më të fundit në fushën e pedagogjisë, të edukimit, sociologjisë dhe psikologjisë.
  • Të pasqyrojë jetën e personaliteteve të ndryshme, shqiptarë e të huaj, që kanë dhënë ndihmën e tyre në shërbim të arsimit, shkencës, kulturës, artit, që kanë shërbyer si shembull për shoqërinë.
  • Revista “Familja” kërkon të jetë sa më afër lexuesit me shkrime te tematikave të ndryshme dhe me informacionet e ndryshme që sjell.
  • Të jetë një pasqyrë e realitetit, duke pasqyruar problemet e ndryshme sociale.
  • Të krijojë një lidhje midis lexuesit dhe lajmit.
  • Të nxitë ndienjën e leximit dhe të dashurisë për fjalën.
  • Të afrojë sa më shumë bashkëpunëtorë rreth vetes, pa dallim moshe, krahine apo gjinie.

Stafi

Drejtoreshë

Ma. Ndriçime (Nura) Zekaj
e-mail: nura_al@hotmail.com

Kryeredaktore

Prof. dr. Ruzhdie Qafmolla
e-mail: qafmolla_r@yahoo.com

Redaktore

Armida Plumbi
e-mail: revista.familja@hotmail.com / ariplumbi@yahoo.it

Design & layout

Ilmi Shahu
e-mail: ilmishahu@outlook.com

Korrektore

Krenita (Hakrama) Xhaferi

e-mail: krenitahakram@gmail.com

Drejtore Marketingu

Lubjana Çelepija
women_al@hotmail.com

Bashkëpunëtorë

Prof.dr. Sadie Bushati
Prof. as. dr. Shpresa Ahmetaga
Dr. Ilmie Mara
Neriman Gjinali
Mërvete Kuka
Elona Muça
Dr. Jolanda Lila
Merjem Lumi

Korrespondentë

Tiranë: Orjola Sula

Shkodër: Dhurata Kazazi

Durrës: Flora Allaisufi

Dibër: Afërdita Dema

Prishtinë: Driton Arifi

Kuala Lumpur: Brunilda Basha

NO COMMENTS

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.