Koment

112

Dr. Jolanda Lila

Botëkuptimi i ri shoqëror kërkon edhe një gjedhe të re në mënyrën e pasqyrimeve mediatike. Duhet pranuar se, gjatë dy dekadave të fundit, modeli i paraqitjes së shtypit të shkruar ka fituar disa cilësi, kryesisht në pikëpamje të zgjerimit tematik dhe në anën teknike e fizike (dizajni, fotot me ngjyra, faqosja moderne etj.) por nga ana tjetër, ka shpërfaqur edhe një sërë problematikash që lidhen me aspekte, të tilla si: mungesa e etikës dhe e profesionalizmit, e mbi të gjitha trajtat e varfra gjuhësore. Këtë tipar problemor të gazetave në Shqipëri, pra varfërinë gjuhësore, do ta shqyrtojmë përmes dy rrafsheve kryesore: Në anën kompozicionale e shkrimore dhe në aspektin e mjeteve gjuhësore tekstuale, në planin leksikor e sintaksor.

89

Nga Shqipe Palloshi

Cila është nevoja më e madhe e njeriut, pushteti apo dashuria?

Këto dy gjëra janë çfarë njeriu kërkon më së shumti në këtë botë: të jetë i pushtetshëm dhe i dashur. Por, a munden këto ta zëvendësojnë njëra-tjetrën në spektrin e nevojave emocionale të njeriut? A mund nevoja e plotësuar për pushtet ta zhdukë nevojën për dashuri dhe a mund nevoja e plotësuar për dashuri ta zhdukë nevojën për pushtet? Unë dua të besoj që kjo e fundit është vërtetë.

Një pyetje thelbësore është: pse njeriut çdoherë i ka pëlqyer ta lartësojë veten, si individ por dhe si specie? Sipas Fromm-it, njeriu asnjëherë nuk është i kënaqur me natyrën e tij si krijesës dhe do që ta tejkalojë veten. Në fakt, kjo ndodh atëherë kur njeriu dështon ta gjejë e ta kuptojë vendin e tij në mozaikun e krijimit, me çka lindin të gjitha veset e tij. Apo ndoshta kjo buron nga fakti se njeriu është krijuar si qenie qiellore, rrjedhimisht shpirti nuk i gjen qetësi në Tokë, por mungesa e dijes së zemrës sjell për pasojë dëshira të sëmura, përpjekje të devijuara.

647

Nga Oriola Sula

Zhvillimet e vrullshme që ka pësuar arsimi në ditët e sotme, reformat e njëpasnjëshme, që deri diku rezultojnë paksa absurde, kanë krijuar amulli dhe pështjellim në brezin e nxënësve dhe të studentëve. Sot ata ndodhen përballë një sistemi arsimor eksperimental, ku po tentohet gërshetimi i teknikave të ndryshme të mësimdhënies dhe programeve mësimore, të huazuara nga vende të ndryshme të botës. Dëshira për të studiuar është zbehur ndër brezat e rinj, pikërisht për shkak të mungesës së seriozitetit të strukturave arsimore, në unifikimin e programeve mësimore.

50

Nga Nada Dosti

“Të dhurosh para është një veprim shumë i thjeshtë. Por të vendosësh se kujt t’i japësh, sa të japësh, kur të japësh dhe për çfarë qëllimi nuk është për çdo kënd sepse nuk është punë e thjeshtë.” Aristoteli

Ekziston një ndryshim i madh midis filantropisë dhe bamirësisë (sadakasë). Kjo e fundit ndodh si një reagim i momentit, si pasojë e një ndërgjegjësimi dhe një nevoje për të ofruar ndihmë financiare. Bamirësia mbetet një akt human i vullnetshëm dhe një vlerë e nxitur nga parimet morale dhe fetare. Si e tillë duhet të mbetet një akt i fshehtë, personal dhe intim, saqë “Dora e majtë nuk duhet ta shohë seç jep e djathta” (Hadith). Pas kësaj është e rëndësishme të theksohet se gjatë filantropisë duhet ruajtur etika e privatësisë së personave të ndihmuar, duke mos publikuar emra apo foto ku individi mund të dallohet lehtësisht. Meqënëse është një vepër humane duhet të ruajmë pikërisht të drejtat njerëzore themelore, duke nisur nga dinjiteti individual deri tek krenaria kolektive.

41

Më poshtë janë 12 shenja paralajmëruese që do t’ju tregojnë nëse dikush është vërtet i keq.

Mohimi i Realitetit: E vërteta që ju e dini që është, nuk është diçka me të cilën një person me të vërtetë i lig do të pajtohet. Ata dinë një të vërtetë krejt tjetër dhe nuk do të pajtohen kurrë me realitetin si është me të vërtetë. Kjo nuk është diçka për debat, kjo është e vërteta e ditur, që ju mund të keni fakte të pamohueshme për të mbështetur argumentin tuaj, përkundrejt idealeve dhe interpretimeve të tyre të shtrembëruara.

Shtrembërimi i fakteve: Sekreti i zanatit të tyre është që të jenë në gjendje të shtrembërojnë çdo fakt që ndeshin. Në situatën e tyre, do të ishte çdo fakt që nuk u shërben qëllimeve të tyre, dhe realitetit manipulues që po përpiqen të krijojnë. Ata kurrë nuk e kanë problem të nxjerrin gjërat nga konteksti dhe të shkojnë pas një teorie, që edhe vetë e dinë se është çmenduri. Kjo do të thotë t’ia shtojnë teorive të tyre, të cilat janë të mbështetura në fakte edhe më të çmendura.

Marketing

Vitrina e librit

28
Së fundmi vërehet një rikthim në traditat e hershme të vjershërimit dhe një nga këto botime është ai i autorit Roald Hysa me titullin...