Ndjeshmëri

246

Nga Yasmen Mogahed
Në 18 mars 2005, Amina Wadud u bë gruaja e parë që drejtoi faljen e namazit të xhumasë në një xhami. Ishte dita kur gratë hodhën një hap gjigand drejt përafrimit dhe ngjashmërisë me burrat. Por, vallë, a iu afruam më shumë realizimit të lirisë që na ka dhuruar Zoti?
Unë mendoj se jo.
Ajo që shpesh harrojmë është se Zoti e ka privilegjuar gruan duke e vlerësuar në raport me Atë, pra, Zotin, jo me burrat. Por teksa feminizmi perëndimor e ka fshirë nga skena Zotin, nuk ka mbetur standard tjetër, veç burrave. Si rrjedhojë, feminisët perëndimorë janë të detyruar t’i nxjerrin vlerat e gruas duke e vënë përballë burrave. Në këtë mënyrë, gruaja ka pranuar një supozim të rremë. Ajo ka pranuar që burri është standardi, prandaj gruaja nuk mund të jetë kurrë një qenie njerëzore e plotë, derisa të bëhet plotësisht si burri – “standardi”.

128

Në Facebook ke foton e parë, pa e parë ende babai, pa të puthur ende gjyshi, pa të marrë erë më parë gjyshja

Nga Edmond Arizaj

Lindjet lajmërohen në Facebook. Aty të vijnë buqeta me lule. Aty ke buzëqeshje. Urime. Fjalë të zgjedhura.

Në Facebook ke foton e parë. Pa e parë ende babai. Pa të puthur ende gjyshi. Pa të marrë erë më parë gjyshja.

Për emrin nuk vendos më dajua. Jo.

Një turmë elektronike, vendosin për emrin tënd.

Në shikimin e parë syri ngulet tek gjiri teksa e verbon drita e celularit.

Në dëgjimin e parë ke qeshjen e nënës dhe klik-un e mesazhit që shkoi në Facebook…

40

Akademia e Fikhut Islam

Liga e Botës Islame

Me Emrin e Allahut të Gjithmëshirshmit, Mëshiruesit

Lavdërimi i takon vetëm Allahun, paqja dhe bekimi qofshin për Profetin tonë, pas të cilit nuk vjen më Profet, mbi familjen dhe shokët e tij.

Akademia e Fikhut Islam nën varësi të Ligës së Botës Islame, e mbledhur në sesionin e saj të 22, në Mekën e nderuar në datat 21-24 Rexheb 1436 h. që korrespondon me datat 10-13 Maj 2015 e.s. mori në shqyrtim temën: “Gjykimi rreth ndërprerjes së mjekimit për të sëmurin për të cilin nuk ka shpresë shërimi” si p.sh. një i sëmurë me kancer të avancuar dhe të përhapur ose në atë gjendje për të cilin mjekët gjykojnë se nuk ka asnjë shpresë për shërim.

200

Nga Elona Muça, teologe
Feja islame posedon një thesar të madh të vlerave, të moralit të cilat rregulluan shoqërinë njerëzore duke e nxjerrë atë nga errësira në dritë. Falënderojmë Allahun e Madhëruar, i Cili na mundësoi t’i mësojmë këto vlera të moralit nga edukata e shpirtit e profetit Muhamed (a.s.).
Të drejtat e komshiut janë nga parimet e moralit të muslimanit në fenë islame. Gjithashtu, ato janë nga normat bazë të moralit të një shoqërie, qoftë ajo shoqëri islame ose jo.

2760

•Çfarë të gëzoi sot?

•Çfarë të mërziti sot?

•Çfarë gjëje të re mësove sot?

Kjo bisedë e ndihmon fëmijën që të hapë zemrën ty, duke të treguar si e kaloi ditën e tij, ndërsa ti vetëm dëgjoje në heshtje.
Shfaqjen e gëzimit kur tregon për çka atë e ka gëzuar dhe shfaqjen e mërzitjes kur tregon për çka e ka mërzitur dhe ndjenja e krenarisë kur të tregon për ato gjëra që i ka mësuar gjatë ditës së tij.
Kjo bisedë do tu bëjë dobi fëmijëve nga disa anë:
•Do të mësojë si të sillet me të tjerët në mënyrë pozitive.
•Do të ndihmojë ty, të mësosh çka ka kaluar fëmija yt gjatë ditës.
•Do të ja shtosh dashurinë e të mësuarit dhe do ta nxisësh që çdo ditë të mësojë diçka të re.
•Do t’i mësosh fëmijës tënd mënyrën e shprehjes së ndjenjave dhe mendimeve të tij në mënyrë të bukur.
•Rast i përshtatshëm për t’i mësuar fëmijës obligimin e falënderimit ndaj Zotit të Lartësuar për të mirat që na ka dhënë dhe na gëzojnë çdo ditë, gjithashtu e mësojmë si t’i lutemi Atij me përkushtim që të na ruajë dhe të largojë prej nesh çdo gjë që na mërzit.
Përktheu: F.Gurra

Marketing

Vitrina e librit

28
Së fundmi vërehet një rikthim në traditat e hershme të vjershërimit dhe një nga këto botime është ai i autorit Roald Hysa me titullin...