Këshilla islame – Si të bëhemi më të mirë?  

99

 Disa rregulla gjatë ngrënies dhe pirjes në Islam

  • Të themi “Bismilah” (Me emrin e Zotit) para ngrënies
  • Të lajmë duart para dhe pas ngrënies
  • Të konsumojmë ushqim pa e tepruar
  • Të qëndrojmë vertikal, pa u mbështetur në asnjërin krah gjatë të ngrënit
  • Të pimë me ndërprerje, duke qenë të ulur dhe të mos fryjmë në enë
  • Të konsumojmë fruta para ngrënies së mishit.

 Foleza jeshile, nr.23