Mirë se erdhet në avionin e muajit të Ramazanit

78
  • Numri i fluturimit 2015
  • Me destinacion faljen e Allahut dhe kënaqësinë e Tij.
  • Distanca e fluturimit 29 ose 30 ditë.
  • Koha ditore e fluturimit 17 deri 18 orë.
  • Në këtë udhëtim nuk lejohet pirja e duhanit si dhe ndalohet kryerja e gjynaheve.
  • I lutemi udhëtarëve të nderuar të lidhin rripin e besimit dhe devotshmërisë, si dhe të mënjanojnë të gjitha llojet e haramit dhe dyshimit që të evitohen pengesat gjatë udhëtimit.
  • Kapiteni në këtë fluturim është Kurani.
  • Të gjithë melaiket ju urojnë udhëtim të këndshëm, plot durim dhe devotshmëri që të arrini kënaqësinë e Zotit tuaj.

Rev. Familja, maj-qershor 2015